Uitstap-programma's prostitutie hebben steeds minder budget

De kennis en expertise die in het programma Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) zijn opgebouwd, dreigen verloren te gaan. Dat schreven de betrokken instellingen eind oktober in een brief aan Tweede Kamerleden. Door de inkrimping van het budget vervallen in Friesland onder meer de vier opvang- en behandelplekken.

,,Hierdoor valt het hart uit onze hulpverlening. We kunnen nu geen veiligheid meer bieden’’, zegt Karin Werkman, projectcoördinator van RUPS. ,,Bij prostituees is vaak sprake van meervoudige afhankelijkheid. Een vrouw die op de Weaze werkt, spreekt vaak geen Nederlands, kent de weg niet en heeft weinig kennis van Nederlandse regelgeving. Haar sociale omgeving is beperkt, ze is vaak geïsoleerd van familie. Dus als ze er uit wil stappen, heeft ze echt hulp van buiten nodig.’’

De nieuwe regeling belemmert Fier in zijn werk, stelt Werkman. ,,Onlangs klopte er een vrouw bij ons aan die vanwege ziekte niet meer kon werken. Ze vroeg of ze alsjeblieft in de WW of de bijstand mocht. Ze heeft altijd belasting betaald, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het enige wat ze nodig had, was een veilige plek en iets van vervangend inkomen. Voorheen hadden wij zo’n vrouw direct kunnen plaatsen, maar nu konden we haar niet meer helpen en dat is heel schrijnend.’

In juli werd bekend dat de beschikbare subsidie voor regio Friesland voor de tweede keer in twee jaar tijd wordt gehalveerd, van 8 ton naar 4 ton en nu dus naar 2 ton.

Lees ook LC+ | Vrouwen over hun stap uit de prostitutie: ‘Ik wilde niet bidden, ik wilde geholpen worden’