ARK Fryslân gaat op in architectuurstichting Attiek

Stichting ARK Fryslân en werkgroep Attiek gaan samen verder als Stichting Attiek.

Beide organisaties houden zich al vele jaren bezig met de ruimtelijke kwaliteit in de provincie. Attiek organiseert vanouds openbare debatavonden over architectuur in Leeuwarden. ARK Fryslân probeerde iets soortegelijks in de hele provincie, maar moest de activiteiten na 2015 fors inperken, omdat het provinciebestuur de subsidie stopzette.

De nieuwe stichting richt zich vooral op Leeuwarden en omgeving. Ze zal ook de Dag en Nacht van de Architectuur organiseren. Keunstwurk heeft zich ontfermd over de de Vredeman de Vriesprijs en Anita Andriessenprijs, die vroeger door ARK Fryslân werden uitgereikt.