Piter Jelles YnSicht staat stil bij Paarse Vrijdag

LEEUWARDEN - Paarse Vrijdag is sinds 2010 een jaarlijks terugkerende dag op de tweede vrijdag in december. Dit keer viel deze dag op de dertiende. Paarse Vrijdag is een GSA-actiedag waarop de hele school hun steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit kan laten zien door paars te dragen.

Op YnSicht, school voor vmbo-b,-k en –gl, van OSG Piter Jelles vroegen leerlingen vandaag op een bijzondere manier aandacht voor Paarse Vrijdag in de pauzes aan de hand van het thema 'Jezelf zijn is een feest!'.

Liefde is een feest voor iedereen

Frederique de Vries (docent Drama): ,,De Podiumgroep van onze school organiseerde de activiteiten voor Paarse Vrijdag en tijdens deze hele week is er door de mentoren aandacht besteedt aan het thema in de klassen. We vinden het op YnSicht van groot belang dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Door middel van Paarse Vrijdag geven we uiting aan het feit dat de liefde een feest is voor iedereen en dat begrip en acceptatie van seksuele diversiteit op onze school heel belangrijk is.”

Leerlingen riepen op voor onderlinge solidariteit via een rap, gecombineerd met een dans. Een mooie mix van jonge mensen met verschillende achtergronden waren zichtbaar aan het genieten op het podium.