Dorpsbelang Goutum zamelt meeste fietsen in voor ANWB Kinderfietsenplan

GOUTUM - Dorpsbelang Goutum is de grote winnaar van de inzamelactie van ANWB Kinderfietsenplan. Het dorp zamelde liefst 104 fietsen in. Raynaud Ritsma overhandigde namens de initiatiefnemers de prijs, kaartjes voor AquaZoo, aan moeder-kind-huis Kien in Goutum.

Dorpsbelang besloot de prijs te geven aan dit voor het dorp mooie en belangrijke initiatief.

Afgelopen september stond geheel in het teken om zoveel mogelijk fietsen in te zamelen. Uit cijfers blijkt dat in Leeuwarden maar liefst één op de zes kinderen onder de armoedegrens leeft, hier is vaak geen geld voor een fiets. ANWB besloot samen met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en Stichting Leergeld Leeuwarden en omstreken een grote inzamelactie op te zetten. Scholen, wijkcentra, bewoners en bedrijven werden opgeroepen om in september fietsen in te zamelen. Op vrijdag 4 oktober kon iedereen de fietsen doneren op het Waagplein in Leeuwarden. In totaal zijn tot nu toe 355 fietsen ingezameld.

De ANWB is sinds 2015 actief met het Kinderfietsenplan. Kinderfietsen worden door ANWB-vrijwilligers opgeknapt en uitgedeeld aan kinderen die het nodig hebben. Kinderen kunnen beter deelnemen aan sport- en sociale activiteiten als ze beschikken over een fiets. Het ANWB Kinderfietsenplan heeft tot nu toe in totaal 15.500 kinderfietsen ingezameld.

Via www.kindpakket.nl kunnen gezinnen, die weinig financiële middelen hebben, een aanvraag doen om hun kind mee te laten doen. Stichting Leergeld Leeuwarden en omstreken komt vervolgens bij gezinnen thuis, waar wordt bekeken wat er nodig is. Inmiddels werkt het ANWB Kinderfietsenplan samen met werkplaats Oud Oost in Leeuwarden. Daar worden de fietsen opgeknapt tot een veilige en mooie fiets.