Leeuwarder Leeuwtje voor Baukje de Vries

Baukje de Vries heeft vrijdag voor de voorstelling van Fuerza Bruta het Leeuwarder Leeuwtje gekregen, het waarderingsteken van de gemeente. Loco-burgemeester Friso Douwstra overhandigde haar het Leeuwtje.

De Vries kreeg in 2012 al een koninklijke onderscheiding voor haar onbetaalde werkzaamheden op veel terreinen. Zij werd toen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ze is daarna voortvarend doorgegaan met haar inspanningen voor bestaande en nieuwe activiteiten als het Leeuwarder Ondernemer Fonds, winkeliersvereniging Oosterstraat, Koninklijke Horeca Nederland, Stichting LWDSMAAK2015, Platform Jeugd & Alcohol, Ljouwert Culinair, de Wopke Eekhoff-stichting en andere.

De Vries heeft zich ook van meet af aan ingezet om Fuerza Bruta naar Leeuwarden te halen.