Buma wil overlastgevers makkelijker aanpakken

Burgemeester Buma wil overlastgevers eenvoudiger aanpakken. Daarom komt hij met een voorstel om de APV te wijzigen, de Algemene Plaatselijke Verordening.

Volgens Buma kunnen overlastsituaties door de wijziging van de APV makkelijker worden aangepakt. Mensen die overlastgevend gedrag vertonen kunnen dan makkelijk een kortdurende gebiedsontzegging krijgen. Bijvoorbeeld tijdens evenementen of tijdens het uitgaan. Ze mogen dan een periode - variërend van 24 uur tot de duur van een evenement - niet in een bepaald gebied komen. Dat kan de binnenstad zijn maar ook een bepaalde wijk waar veel overlast is.

Politie en stadstoezicht kunnen de maatregel opleggen. Als iemand zich er niet aan houdt kan er een gebiedsontzegging tot acht weken worden opgelegd.

Tot nu toe moest de gemeente eerst een gebied aanwijzen als ‘overlastgebied’ om iemand een gebiedsontzegging op te legen. Zoals deze zomer gebeurde in een deel van de Vlietzone.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel van Buma.