Huizum-Oost krijgt blauwe zone

In een deel van de wijk Huizum-Oost in Leeuwarden wordt de blauwe zone ingevoerd. Hier mag maximaal 1 uur geparkeerd worden.

Het college volgt hiermee de uitslag van een enquête waaruit bleek dat de meerderheid van de wijkbewoners voor invoering van de blauwe zone is.

Het wijkje zucht al jaren onder parkeerdruk. De problemen worden vooral veroorzaakt doordat op het Sixmaplein (achter de Schrans) en bij ziekenhuis MCL betaald parkeren geldt. Bezoekers en personeel van MCL en andere bedrijven en organisaties die gratis willen parkeren, komen in deze woonwijk terecht.

Het verkeersbesluit over de uitbreiding van de blauwe zone wordt nog gepubliceerd. De werkgroep verwacht dat de blauwe zone in het voorjaar van volgend jaar is gerealiseerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen alle bewoners een brief over de planning.