Nieuw: Ukkepukvoetbal voor kinderen van 2 tot en met 5

LEEUWARDEN - Het eerste voetbalconcept in Friesland voor ouder en kind is onlangs gelanceerd. Ukkepukvoetbal is een combinatie van voetbal en spel waarbij plezier voorop staat.

Maartje Doldersum-Sijbesma en Marcel Frankena werken in onze provincie aan een nieuw aantrekkelijk initiatief voor jonge kinderen (én ouders): ‘Ukkepukvoetbal’. Een eerste proefles, in oktober dit jaar, toonde aan dat alle deelnemers hier enthousiast van worden. Op 7 december is er een kennismakingsles en kunnen jongens en meisjes in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar met hun ouders meedoen. Opgeven kan tot en met 5 december via onderstaande site.

De bewegingsarmoede van jonge kinderen door onder meer de invloed van de tv, de iPad en de ontelbare spelletjes op de computer verontrust de medische wereld steeds meer. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar een steeds grotere achterstand in de ontwikkeling van de motoriek wordt ervaren. Onlangs luidden Friese fysiotherapeuten ook de noodklok over deze negatieve tendens. 

Ukkepukvoetbal is juist daarom meer dan alleen een attractief initiatief. Het biedt jonge kinderen in deze leeftijdsgroep de kans om op een speelse wijze en in een plezierige en veilige omgeving de beginselen van het voetballen te ontwikkelen samen met leeftijdsgenoten en met een van de ouders. 

Op 2 locaties, in een gymzaal, gaat binnenkort de pilot Ukkepukvoetbal van start. De Ukkepuklessen zijn 1 keer per week, duren 45 minuten en worden verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Er wordt per locatie aan drie groepen les gegeven. Twaalf kinderen kunnen deelnemen in een groep. Dat houdt in dat er maar plek is voor 36 kinderen per locatie. 

Het is ongedwongen, er is geen verplichting, beweging en plezier maken is belangrijker dan presteren. Er ontstaat spelenderwijs beweging met de bal en andere attributen, waarbij coördinatie, motoriek en balans verder worden ontwikkeld. 
Mutasport en Stichting Cambuur Verbindt omarmen dit project en zijn inmiddels aangehaakt als partner.

De eerste serie van negen trainingen vindt plaats in de gymzaal in Goutum, op de zaterdagmorgen. In de gymzaal in Leeuwarden zullen de lessen op de vrijdagmiddag gehouden worden. Begin januari 2020 zullen de lessen starten. Over het jaar gerekend zijn er vier blokken van negen trainingen, waarbij de negende les een diplomales is. Dit is een dag met speciale verrassingen. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Opgeven en meer info via de website: www.ukkepukvoetbal.nl