Nieuw platform over mediawijsheid wordt gelanceerd in Neushoorn Café

Platform Mediawijsheid Friesland wordt vrijdagochtend (even voor half twaalf) gepresenteerd in het Neushoorn Café in Leeuwarden tijdens het Noordelijk Filmfestival. Deze lancering valt samen met de start van de week van de mediawijsheid.

Platform Mediawijsheid Friesland is een nieuwe samenwerking tussen New Noardic Wave, Suksawat, Fers, ROC Friesland College, Onderzoeksgroep Cybersafety NHL Stenden, Academie Communication & Creative Business NHL Stenden en Lectoraat Organizations and Social Media NHL Stenden.

Het platform heeft als doel zowel burgers als bedrijven te bereiken om mediawijsheidinitiatieven te ontplooien in de toekomst.