Procedures festivals Groene Ster verrasten wethouder

Wethouder Sjoerd Feitsma had nooit verwacht dat er zoveel procedures zouden komen tegen festivals in de Groene Ster. ,,Dat viel in 2013 niet te voorzien.’’

Feitsma zegt dit in reactie op het nieuws dat de festivals in de Groene Ster de gemeente sinds 2015 ruim 750.000 euro hebben gekost. De gemeente liet dat uitzoeken na vragen van de .

Drieeneenhalve ton was de gemeente rechtstreeks kwijt aan juridische kosten als gevolg van de rechtszaken en procedures die Groene Ster Duurzaam aanspande tegen de verleende vergunningen voor de festivals. ,,In 2013 viel dat niet te voorzien. We hadden niet verwacht dat het zo ingewikkeld zou worden om festivals in de Groene Ster te organiseren.”

Onderzoeken natuur en geluid ook grote kostenpost

Onderzoeken naar natuur en geluid waren een andere grote kostenpost voor de gemeente: twee ton. Een deel van die onderzoeken was noodzakelijk na uitspraken van de rechter. Feitsma verwacht dat de kosten voor de gemeente omlaag gaan als er straks een nieuw bestemmingsplan ligt. ,,Dat maakt het eenvoudiger en daarmee voorkom je terugkerende rechtszaken. Tegen het plan kan je procederen bij de Raad van State maar daarna is het klaar.”

Ruben Bosch van Welcome to the Village schrikt van de hoge kosten. ,,De verhouding is zoek. Vijftigduizend euro voor de festivals, zeven ton voor het gedoe er omheen. Daar had je veel leuke dingen voor kunnen doen.”

Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam – tegenstander van de festivals in de Groene Ster – is niet verbaasd over het bedrag. ,,De gemeente luistert vaak niet naar uitspraken van de rechter en doet het jaar daarop precies hetzelfde. Dus dan gaan wij weer naar de rechter, en dat drijft de kosten op. De gemeente had dit bedrag ook kunnen gebruiken om een andere gebied, dat niet naast een Natura2000 gebied ligt, geschikt te maken voor de festivals.”

Politieke partijen reageren verschillend op het bedrag dat de festivals Leeuwarden kost.

,,Die kosten zijn zo hoog omdat de gemeente de zaakjes niet op orde heeft”, reageert Otto van der Galiën van Lijst058. ,,We wachten met smart op behandeling van het festivalbeleid in de gemeenteraad.”

De FNP verklaart geschrokken te zijn door het hoge bedrag. Ook de FNP wil er in de raad over verder praten.

Datzelfde geldt voor de ChristenUnie. ,,Wij zullen bij de begroting verdere vragen stellen. Het is verschrikkelijk veel geld. Wat mij betreft is de Groene Ster ook een natuurgebied en geen terrein voor festivals.”

Abel Reitsma van het CDA stelt dat het hoge bedrag de noodzaak om structureel beleid te maken, onderstreept. Dit getuigt niet van een slagvaardig beleid en wij willen graag een oplossing.”

,,De vraag is of deze kosten vermijdbaar waren geweest”, reageert Gijs Jacobse van Gemeentebelangen. ,,Dat moet uit het onderzoek van de rekenkamer komen. Wij plaatsen in ieder geval onze vraagtekens bij de kosten.”

De gemeente Leeuwarden heeft tien weken nodig gehad om een compleet overzicht van de kosten bij elkaar te krijgen.