'Rijksgeld richting gemeenten gaat weer omhoog'

De bijdrage van de rijksoverheid aan de Nederlandse gemeenten ziet er op de langere termijn weer gunstiger uit, verwacht de gemeente Leeuwarden.

Gemeenten zijn voor hun financiën vooral afhankelijk van de algemene uitkeringen van het rijk. Dit werkt met een zogeheten samen-trap-op-trap-afsysteem: als het kabinet zelf meer geld uitgeeft, krijgen gemeenten ook meer, volgens dit model. Omdat de rijksuitgaven momenteel laag zijn, krijgen gemeenten ook relatief weinig rijksgeld.

Maar op de langere termijn vallen er hogere rijksuitgaven te verwachten, bijvoorbeeld voor wegenaanleg. Leeuwarden hoopt op basis van recente cijfers op een hogere bijdrage van 3,7 miljoen euro in 2023. De gemeente baseert zich op de zogeheten septembercirculaire van Den Haag.

Het systeem veroorzaakt overigens veel irritatie bij gemeenten. Ze kunnen zeer moeilijk een langetermijnbegroting maken, omdat de financiën in Den Haag voortdurend veranderen en daarmee dus ook de bijdragen aan andere overheden.