Miljoenentekort leidt tot meer controlebehoefte bij raadsleden Tytsjerksteradiel

Het tekort van 4,3 miljoen euro waar Tytsjerksteradiel dit jaar op afstevent, baart alle partijen in de raad zorgen. De oppositie wil elke maand een financieel overzicht.

Het zijn vooral de kostbare zorgtaken, minder geld vanuit Den Haag en een duurdere CAO voor ambtenaren die Tytsjerksteradiel in de portemonnee raken.

De coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie zijn er niet blij mee, maar bekeken het donderdagavond ook van de positieve kant: dit zijn factoren van buiten, die niet de schuld zijn van de gemeente zelf.

Piet Reitsma (FNP) zei dat het college goede maatregelen had genomen om de zorgkosten niet nog meer uit de hand te laten lopen.

Lees ook |

Oppositie wil elke maand de cijfers

De oppositie was veel kritischer over de tussentijdse cijfers. Die vond dat de raad niet goed genoeg op de hoogte wordt gehouden van de financiën om de vinger aan de pols te kunnen houden.

Brigitta Scheepsma (GroenLinks) diende, mede namens VVD, D66 en PvdA, een motie in met de oproep de raad elke maand een overzicht van de begrotingswijzigingen te geven. Dit gebeurt ook in buurgemeente Achtkarspelen.

Wethouder Tytsy Willemsma zei dat een maandelijkse rapportage te veel werk zou betekenen voor de ambtenaren. Daarnaast vond zij dat de huidige zes tot zeven informatiemomenten voldoende zouden moeten zijn.

De motie kreeg alleen de steun van de oppositie en haalde het niet.