PvdD: waarom handhaaft Buma regels niet bij boerenprotest?

De Partij voor de Dieren wil van burgemeester Sybrand Buma helderheid over demonstratieregels in Leeuwarden. Antiklimaatdemonstranten die zich wel aan de regels houden, moeten plaatsmaken voor boeren, die zich er niet aan houden, signaleert de partij, die refereert aan Buma’s CDA-achtergrond.

Wie een demonstratie organiseert, moet volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan allerlei voorschriften voldoen. Actievoerders moeten zo’n bijeenkomst bijvoorbeeld 48 uur vooraf aankondigen. De klimaatactivisten (Fridays for future) die vrijdag ook in Leeuwarden demonstreerden, hielden zich hieraan, maar het heeft er alle schijn van dat de boeren dit nalieten, constateert de PvdD.

Sterker nog: de klimaatactivisten zouden hun route hebben moeten wijzigen om de boerenacties door te laten gaan. De partij wil nu het naadje van de kous weten. Ze doet dit met een reeks schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Ze wil weten of hij vooraf contact heeft gehad met de boeren. Bovendien wil ze helderheid over de klimaatdemonstratie: ,,Is het juist dat de voorgenomen route van de klimaatactivisten op last van de politie is aangepast in verband met het protest van de boeren?’’

Verder: ,,Is het college het met ons eens dat het blokkeren van de omgeving van het Provinsjehûs gevaar voor het verkeer oplevert doordat hulpdiensten geen gebruik van de weg kunnen maken? Zo ja, waarom is niet door de Driehoek besloten om de boeren te sommeren hun blokkade door tractoren op te heffen en aldus een veilige doorstroming van het verkeer te bewerkstelligen?’’

,,Erkent het college dat de ontstane situatie tenminste geleid heeft tot de schijn dat er voor dreiging met geweld dan wel intimidatie gezwicht is?’’ De PvdD roept het college op polarisatie tegen te gaan: ,,Onzes inziens is het daarbij ook van belang dat de burgemeester elke schijn van partijdigheid – bijvoorbeeld een schijnbaar meegaandere houding aangaande protesten van boeren gezien zijn CDA-achtergrond - voorkomt en zijn partij-overstijgende rol hoog in het vaandel houdt.’’

Burgemeester en wethouders hebben nog niet gereageerd op de vragen. Wettelijk gezien kunnen ze hiermee wachten tot in november.