Inval garageboxen Leeuwarden: mogelijk illegale bewoning en oude hennepplantage

Bij een grote actie op industrieterrein de Hemrik in Leeuwarden heeft de gemeente woensdag drie mogelijke gevallen van illegale bewoning en een oude hennepplantage gevonden. In totaal werden bijna honderd garageboxen doorzocht.

Over de vervolgstappen worden de betreffende bewoners afzonderlijk geïnformeerd. De politie zorgt voor de afhandeling van de niet langer in werking zijnde hennepplantage in één van de boxen.

De garageboxen aan de Aldebaranweg werden allemaal doorzocht na klachten van omringende bedrijven en bewoners van het industrieterrein. De klachten zijn onder meer geuit tijdens een recente wijkschouw. Volgens de klachten was er op late tijdstippen veel activiteit.

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht waren de toezichthouders van de gemeente bevoegd om elke plek te betreden die voor de uitvoering van hun bestuursrechtelijke taak noodzakelijk is, behalve woningen. De wijze waarop deze controle is uitgevoerd is zodoende bij wet toegestaan. Binnen de gemeente was het de eerste controle van dit formaat.

Lees meer over de actie: Controleurs gemeente doorzoeken bijna honderd garageboxen