Vrijwillige chauffeurs blijven actief in de Trynwâlden

De stichting Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden is vorige week van start gegaan in Oentsjerk.

Het is een initiatief van Harri Altena, die vrijwilliger was op het ‘busje van Heemstra State’.

Hij zorgt er met de nieuwe stichting voor dat deze laagdrempelige vorm van vervoer blijft bestaan. De zeven vrijwillige chauffeurs zijn meegegaan. Altena zoekt nog medebestuursleden.

Inwoners van de Trynwâlden kunnen gebruik maken van de vervoersdienst. Reserveren kan via telefoonnummer 06-58873641.