Leeuwarden hijst vrijdag regenboogvlag

Vrijdag 11 oktober is het nationale Coming Out dag. Dit is de dag waarop acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit wordt gevierd. Veel steden en gemeenten in Nederland hangen daarom de bekende regenboogvlag uit. Ook Leeuwarden doet hieraan mee.

Om acht uur wordt op de Oldehove de vlag gehesen door raadsleden Julie Bruijnincx (D66), Evelien van Hillo-Wolting (Lijst058), Geu Luik (VVD), Aaltsje Meinderts (CDA), Martin van Mourik (50Plus), Frits Rijpma (CU) en Tûmba-directeur Mirka Antolovic (PvdA), samen met Anne de Groot van het COC.

Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out dag geven gemeenten een boodschap af aan burgers, werknemers, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). Op 12 oktober 2018 hebben 53 Regenbooggemeenten, waaronder Leeuwarden een intentieverklaring getekend met het ministerie van OCW. Hiermee onderstrepen zij de ambitie uitspreken om het thema seksuele- en genderdiversiteit zichtbaar te maken.Elk jaar wordt er rond eind juni de Roze Zaterdag gehouden, de Nederlandse ‘gay pride’ die tot doel heeft de diversiteit van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te tonen en zo het begrip te vergroten. Dankzij een aantal Leeuwarder organisaties, waaronder COC en Tûmba, komt dit landelijke evenement in 2020 naar Leeuwarden.