Meer vaste banen, minder externe inhuur bij gemeente Leeuwarden

De inhuur van extern personeel daalt al enkele jaren gestaag bij de gemeente Leeuwarden. De gemeenteraad dringt hier al langere tijd op aan.

Op 1 juli dit jaar had de gemeente een formatie van 1231 voltijdsbanen (fte). Hiervan bestond 18 procent uit externe inhuur, terwijl nog eens 4 procent van de werkuren werd vervuld door mensen met tijdelijke contracten. De overige 78 procent was in vaste dienst.

In 2016 vormde de externe inhuur nog een kwart van de gemeentelijke formatie. Daarna daalde dit aandeel gestaag. Inmiddels is de externe inhuur in Leeuwarden minder groot dan het gemiddelde van alle grote gemeenten in Nederland. Elders is een toename te zien, in Leeuwarden juist een daling.

Voorbeeldfunctie

Politieke partijen kijken al jaren kritisch naar de externe inhuur. Zij vinden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op de arbeidsmarkt en daarom vaste contracten moet aanbieden. Daarnaast bestaat soms de indruk dat externe inhuur duurder is voor de gemeente. Dit is overigens lang niet altijd zo.

De mensen die nu nog extern worden ingehuurd, doen vooral uitvoerend werk. Het overgrote deel van de leidinggevende banen en beleidsfuncties is in handen van vast personeel. Soms blijft externe inhuur nodig, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschapsverlof of op piekmomenten, zo staat in een notitie die burgemeester en wethouders deze week hebben verstuurd.