Armoede daalt, maar bijstand stijgt in Heechterp

Het aantal bewoners van Heechterp-Schieringen dat tussen 2013 en 2017 een beroep deed op de bijstand, steeg van 556 naar 651, en toch daalde de armoede hier.

Zo bleek vorige week uit de meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens wethouder Sjoerd Feitsma (armoedebeleid) zijn er twee verklaringen voor de daling: meer mensen vonden een baan en er kwamen mensen met hogere inkomens in de wijk wonen.

Feitsma: ,,De nieuwe woningen trekken een iets kapitaalkrachtiger groep bewoners dan er voor de sloop woonde. Dat is bewust beleid geweest. We hebben liever geen wijken waar alleen maar minima wonen. Dat is niet goed voor de voorzieningen in een buurt.’’

Wekelijkse sollicitatietraining

Ook in de wijk worden initiatieven genomen om de (financiële) positie van bewoners te verbeteren. Zo is er sinds een aantal jaren een wekelijkse sollicitatietraining in het wijkcentrum, bedoeld om mensen aan het werk en dus uit de armoede te helpen. Marvin Boggia is een van degenen die de afgelopen jaren, mede dankzij deze training, een baan vond. ,,Mijn situatie is verbeterd, maar buren om me heen zitten nog steeds in dezelfde situatie: geen werk, in de schuldsanering, soms een huisuitzetting.’’

Overigens neemt het aantal bijstandsgerechtigden in de Leeuwarder wijk sinds vorig jaar weer af: van 658 in 2018 naar 649 dit jaar; dit geldt ook voor Leeuwarden als geheel: van 5995 in 2018 naar 5741 dit jaar.

Lees ook de reportage over de sollicitatietraining: Minder armoede in Heechterp? ‘Mijn situatie is verbeterd, maar die van mijn buren niet’