Beëdiging militairen Korps Nationale Reserve op Wilhelminaplein | Foto's en verslag

LEEUWARDEN - 82 militairen van het Korps Nationale Reserve werden zaterdag 7 september met militair ceremonieel beëdigd in de Leeuwarder binnenstad.

De militairen maken deel uit van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. In het bijzijn van de troepen en familie legden zij de eed of de belofte af op het vaandel.

De plechtige maar ook feestelijke happening werd omlijst met militaire muziek gespeeld door het Fanfare Korps Nationale Reserve. De beëdiging vond zaterdagmorgen plaats in het openbaar om zo de inwoners van Leeuwarden kennis te laten maken met het Korps Nationale Reserve.

Het Korps Nationale Reserve is een belangrijk onderdeel van de Koninklijke Landmacht en bestaat uit ongeveer drieduizend reservisten (ook wel Natres-militairen genoemd). Natres-militairen vervullen hun militaire functie naast hun baan of studie in de burgermaatschappij. Zij staan dag en nacht klaar om te worden ingezet. De hoofdtaak is het bewaken en beveiligen van belangrijke militaire of civiele objecten in Nederland, zoals (lucht)havens en energiecentrales. Daarnaast verleent het Korps Nationale Reserve militaire bijstand in het kader van openbare orde en veiligheid en biedt het hulp tijdens grote calamiteiten, zoals de wateroverlast in het noorden van Groningen in januari 2012. Ook hielpen zij recent bij het opruimen van de stranden op Schiermonnikoog. Bovendien hebben zij taken bij officiële gebeurtenissen, zoals de Nationale Dodenherdenking en Prinsjesdag.

Burgemeester Sybrand Buma was een van de vele aanwezigen tijdens de bijzondere plechtigheid en sprak grote waardering uit: ,,Het is voor mij als burgemeester een geruststelling te weten dat, als er eens iets misgaat, u er bent.’’

Fotograaf Humphrey Paap schoot zaterdagmorgen, rond 10.00 uur, een flink aantal sfeerbeelden.