Frysk Wurkferbân Earnewâld stopt kerkdiensten

Het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld (FOWE) houdt eind dit jaar op met het organiseren van Friestalige kerkdiensten in die plaats. Met nog maar twee bestuursleden is het werk niet meer te doen. Dit jaar zijn er nog diensten op 6 oktober, 3 november en 1 december.

In 2016 en 2017 hielden vijf FOWE-stichtingsbestuursleden op. Sinds die tijd is het niet gelukt opvolgers te vinden. Ook liep het aantal bezoekers van de vieringen snel terug. De overgebleven bestuurders Tine van Minnen, al twintig jaar actief, en Jan Lautenbach maken de stichting slapend om met het geld dat er nog is toch mogelijk eenmalig activiteiten voor ‘it Frysk’ in de kerken mogelijk te maken.

Mogelijk dat het houden van diensten in een later stadium toch voortgezet kan worden, hoopt het bestuur. De activiteiten van de Earnewâldster Rûnte - het houden van zes theologisch/filosofische lezingen in Earnewâld, gaan wel door. Het programma 2019/2020 begint op 10 september. Daartoe wordt een aparte stichting opgericht.