Protestants Leeuwarden tevreden over uitvaartleiding niet-predikant

De Protestantse Gemeente Leeuwarden meldt goede ervaringen met Gerda van Brug die als niet-predikant sinds een jaar uitvaarten voor de stadskerk leidt.

Ruim een jaar geleden vroeg protestants Leeuwarden via kerkblad Geandewei om een uitvaartbegeleider in aanvulling op de eigen predikanten. Die kunnen, vooral in vakantieperiodes en bij studieverlof of ziekte, niet altijd in actie komen na overlijden van kerkleden. Van Brug meldde zich hierop. Zij heeft de door de Protestantse Kerk in Nederland vereiste theologische opleiding gevolgd en was ook werkzaam als geestelijk verzorger en in het middelbaar onderwijs.

Als aanvulling volgde ze een opleiding ritueelbegeleider bij afscheid. In de drie wijkgemeenten die Leeuwarden telt, heeft Van Brug inmiddels twaalf uitvaartdiensten geleid. De kerk wil met haar verder. Wel zal nog meer bekendheid worden gegeven aan haar werkzaamheden naast en in samenwerking met de wijkpredikanten.