Doorloper | Popkoor UniQ klaar voor eerste lustrum

LEEUWARDEN - De Doorloper van deze week staat in het teken van Popkoor UniQ. Het koor bestaat momenteel uit vijftien leden en zingt in meerdere talen waaronder Fries, Nederlands, Engels en Zweeds. Men beschikt over een breed repertoir, dat wil zeggen van popsong tot smartlap.

Algemene informatie:
Popkoor UniQ is opgericht door dirigent Rinke Schroor in 2014. Wij bestaan volgende maand vijf jaar. Rinke Schroor is al 37 jaar koordirigent en ook schrijft en componeert hij songs die wij, popkoor UniQ, ten gehore brengen en dit betreft 90% van ons repertoir. Daarnaast is Rinke Schroor uitvoerend musicus, speelt op diverse instrumenten waaronder piano en gitaar. Ons koor UniQ bestaat uit zowel vrouwen als mannen in leeftijd varierend van dertig jaar tot en met zeventig plus. Wij hebben meerdere malen opgetreden in de Prinsentuin bij het korenfestival Lokaal Vocaal. Verder treden wij op in verzorgingshuizen, wijkcentra en bij speciale gelegenheden.

Ons motto:
Door samen te zingen ervaren wij liefde voor het leven. Verder gaan wij heel sociaal met elkaar om en hebben samen veel plezier. Onze instelling is dat een ieder zichzelf mag en kan zijn en dat een ieder UniQ is zoals zij of hij is. Daar ontlenen wij ook onze naam aan.

Wat ons zangkoor bindt:
Het kameraadschap en het plezier in samen zingen en dit inspireert ons om te blijven groeien.

Wij kunnen niet zonder:
Onze stem en onze dirigent.

Het mooiste uitje dat we hebben ondernomen:
Een boottocht rondom Leeuwarden en daarna hebben wij genoten van een borreltje en een dansje.

Leeuwarden is voor ons:
Us thus, de plaats waar wij wekelijks repeteren.

Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan:
Werden wij graag uitgenodigd op de thee bij onze nieuwe burgemeester Buma om vervolgens voor hem een welkomstlied te mogen zingen in de friese taal.

Hoe wordt ons vijfjarige bestaan gevierd?
Dan houden wij een barbecue bij een van de koorleden thuis om daarna samen te gaan zingen en dansen bij de vuurkorf.

Wat wij bijzonder vinden is:
Dat wij liedjes zingen die door onze dirigent zijn geschreven en gecomponeerd. Deze liedjes vertolken gevoelens die rechtstreeks uit het hart komen. Als wij deze liedjes ten gehore brengen wordt ook het publiek meteen hierdoor geraakt. Hierdoor ontstaat verbinding met elkaar, koor en plubliek.

We hopen met zijn allen door te gaan tot:
Ons honderdjarig jubileum wat wij vieren in 2114. Dus wij hopen nog heel lang samen te kunnen zingen.

Kom eens kijken bij onze repetitieavond
Wij zoeken nog stemmen, zing met ons mee! Wij repeteren op de maandagavond in het Multifunctioneel Centrum het Mozaiek, Droppingstraat 14 in Leeuwarden.

Informatie en aanmelden kan bij:
Janny Boertien op telefoonnummer 0620687237. 

Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.