Veel minder koeien naar veemarkt in Leeuwarden

De aanvoer van slachtkoeien naar de veemarkt in Leeuwarden is fors afgenomen.

In de eerste helft van dit jaar werden iets meer dan 11.000 koeien verhandeld. Vorig jaar waren dat er nog circa 13.000. Dat is een afname van 15 procent.

De daling verbaast veemarktvoorzitter Andries Kingma niet. ,,De afgelopen twee jaar hebben melkveehouders vee moeten afstoten vanwege de fosfaatregels. Wat resteert zijn de beste koeien die ook langer meegaan. Daardoor is er minder uitval.''

Prijsniveau

Wat Kingma wel enigszins zorgen baart, is het prijsniveau. ,,Want ondanks dat de aanvoer naar de runderslachterijen flink gedaald is, is de prijs niet gestegen. Meer mensen kiezen blijkbaar voor het goedkopere varkens- en kippenvlees. De economie is weliswaar toegenomen, maar ik heb mijn twijfels of dat met de koopkracht ook het geval is"', verklaart Kingma.

De aanvoer van kalveren bleek redelijk stabiel op 16.500. Het aantal schapen steeg van 26.000 naar 28.000 dieren. De schapenprijzen zijn zeer teleurstellend. Kingma legt een relatie met het goedkope Engelse pond, waardoor de schapen uit het Verenigd Koninkrijk meer in trek zijn.