Gemeente wil kosten juridische procedures festivals geheim houden

De gemeente Leeuwarden wil niet openbaar maken hoeveel de juridische procedures rondom de festivals gekost hebben.

Onlangs stelde Lijst058 vragen aan het college van B en W over de kosten. Aanleiding was een overzicht van geschatte kosten door de stichting Groene Ster Duurzaam. In de beantwoording van de vragen werd niet gesproken over de kosten maar de raadsleden hebben een vertrouwelijk document gekregen waarin de kosten bij benadering genoemd worden.

Op vragen van de antwoordde de gemeente dat het document vertrouwelijk is omdat er gegevens over derden in staan. Zoals de vergoeding voor de kioskhouder bij de Groene Ster omdat die tijdens festivals zijn zaak gesloten moet houden.

De is een WOB procedure begonnen om een overzicht van de juridische en andere kosten te krijgen.