Niets gaat de verbrandingsoven in op Welcome to the Village

Onder de noemer 'niets gaat de verbrandingsoven in op Welcome to the Village' werkt het festival komend weekend samen met Omrin om de afvalstromen te verduurzamen. Etensresten, bestek en servies gaan direct naar Omrin en worden gecomposteerd.

Het bestek en het servies dat op het festival wordt gebruikt is composteerbaar en wordt daarom samen met de etensresten ingezameld om direct na het festival in Heerenveen tot compost te worden verwerkt.

Zo is alles wat het publiek dit weekend in handen krijgt herbruikbaar of na verwerking weer de grondstof van iets nieuws. Het festival werkt met hardcups, betalingen verlopen cashless en zonder plastic muntjes en er zijn geen ronkende dieselaggregaten op het terrein. Op deze manier wil het festival in 2022 uiteindelijk volledig circulair worden.