Leeuwarden moet meer onderzoek doen naar bedrijfsgebied met windmolens

De gemeente Leeuwarden moet voor de ontwikkeling van bedrijvengebied De Zwette V extra onderzoek doen naar de effecten op veiligheid en natuur.

Dit schrijft de onafhankelijke commissie m.e.r. die het milieu-effectrapport moet beoordelen. Het gaat om een stuk bedrijvengebied tussen de Swette en de Heak om Leeuwarden, bij de Boksumerdyk. Het rapport maakt deel uit van het nieuwe bestemmingsplan waar de gemeente aan werkt.

Er komt een mogelijkheid voor maximaal negen windmolens en winning van geothermie. Hierbij kunnen de belangen van verschillende bedrijven elkaar bijten, waarschuwt de commissie. De landelijke kwestie rond stikstofuitstoot speelt ook een rol: de gemeente moet duidelijk maken of natuurgebied De Alde Feanen geen last krijgt van luchtvervuiling door nieuwe bedrijven.