Leeuwarden komt met aanvalsplan laaggeletterdheid

De Leeuwarder gemeenteraad wil stevig doorpakken om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen lezen en schrijven.

Woensdagavond nam de raad unaniem een motie aan die het college opdraagt komend najaar met een aanvalsplan laaggeletterdheid te komen. Dit plan, een vervolg van dat uit 2016, moet beter aansluiten op actuele ontwikkelingen, zoals mensen die digitale vaardigheden ontberen.

Uit recent onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat ruim een derde van de schoonmakers, hulpkrachten in de bouw, industrie en landbouw en keukenhulpen laaggeletterd is.