Boer op Leeuwarder land moet meer zorg besteden aan natuur

Boeren die grond van de gemeente Leeuwarden pachten, moeten in de toekomst extra hun best doen om de variatie aan planten- en dierensoorten te stimuleren.

PAL/GroenLinks diende woensdag namens zes partijen een voorstel in om ,,natuurinclusieve landbouw'' te stimuleren. Afgezien van de VVD en LIJST058 stemde de hele gemeenteraad hiervoor. De gemeente bezit een enorme oppervlakte land, die gepacht wordt door verschillende boeren.

De gemeenteraad wil dat bij de verpachting wordt aangedrongen op kruidenrijke mengsels, bevordering van biodiversiteit, en uitgesteld maaien. Ook moet er aandacht komen voor bestrijdingsmiddelen en bemesting. De raadspartijen hopen dat de afname van diersoorten wordt teruggedrongen door de extra eisen aan de pachters.