Historisch Centrum mag geld Culturele Hoofdstad zelf houden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heeft vorig jaar 33.000 euro 'winst' gemaakt en mag dit van de gemeenteraad houden om exposities meer ruimte te bieden.

Het HCL is onderdeel van de gemeente. Het geld dat overblijft, stroomt normaal gesproken dan ook terug naar de Algemene Reserve van de gemeente. Dit dreigde ook te gebeuren met de opbrengsten van het Culturele Hoofdstadjaar.

D66 vindt dit onterecht en diende woensdag met PAL/GL en de CU een voorstel in om het geld toe te kennen aan het HCL zelf. De rest van de gemeenteraad steunde dit.

Legacy van de Culturele Hoofdstad

Cultureel ondernemerschap binnen de gemeente moet beloond worden, vindt D66. Bovendien moet de komende jaren in het centrum geïnvesteerd worden om aantrekkelijk te blijven voor toeristen, als legacy (erfenis) van de Culturele Hoofdstad.

Het HCL is er blij mee en zal het bedrag gebruiken voor de herinrichting van het gebouw, zegt Klaas Zandberg. Het is namelijk de bedoeling om exposities over Leeuwarders en hun historie meer ruimte te bieden. De leeszaal wordt hiervoor verplaatst.

De nieuwe inrichting vindt in de eerste helft van volgend jaar plaats en kost een ton. Voor het resterende bedrag wordt nog financiering gezocht bij externe partijen.