Stânfries X brengt beurtvaart tot leven

LEEUWARDEN - Stânfries X brengt dan de beurtvaart tussen Leeuwarden en Dokkum weer even tot leven tijdens de Admiraliteitsdagen. Belangstellenden kunnen meevaren. Het project is een samenwerking tussen Museumhaven Leeuwarden en Admiraliteitsdagen Dokkum.

Vanaf de tweede helft negentiende eeuw tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw onderhielden schepen van Rederij Stânfries (voor 1933 onder de naam Saint- Martin) in Leeuwarden de beurtvaart binnen en buiten Friesland. De beurtvaart voorzag in gereguleerde handel op vaste trajecten tegen vaste prijzen voor goederen, dieren en mensen.

Stillere kades

De 25 schepen van de rederij droegen namen als Dokkum I, Drachten III en Franeker V. Het hoofdkantoor zetelde aan de Leeuwarder Willemskade. In Dokkum had de rederij al vanaf 1880 een eigen kantoor. Met de opkomst van de vrachtwagen verloor de beurtvaart na de Tweede Wereldoorlog haar betekenis en werd het stiller op het water en op de kades.

Retourtje Dokkum

De voormalige beurtvaarder Stânfries X, eigendom van Stichting Museumhaven Leeuwarden, pakt de draad van de beurtvaart weer op van Leeuwarden naar Dokkum en terug. De twee handelsvaarten worden gehouden ter ere van de Admiraliteitsdagen Dokkum die van donderdag 5 tot en met zondag 8 september plaatsvinden. Het is de eerste keer dat Stânfries X deelneemt aan dit maritieme festival.

Betaald vervoer

Op zondag 1 september vaart Stânfries X van Leeuwarden naar Dokkum en op woensdag 11september weer terug. Beide reizen staan in het teken het betaalde vervoer van goederen en personen. Per reis kunnen maximaal twaalf personen mee.

Ook is er ruimte om fietsen mee te nemen en kunnen bedrijven goederen laten vervoeren. Zo verscheept Distilleerderij Boomsma haar speciale Admiraliteits-gin naar het maritieme festival. Een tussenstop in Burdaard is mogelijk bij aanbod van goederen.

Op woensdag 4 september wordt een speciale middag voor lager onderwijs georganiseerd aan boord van Stânfries X.

Schip bezoeken

Tijdens de Admiraliteitsdagen is het schip op vaste tijdstippen opengesteld voor publiek. Op woensdag 11 september vertrekt de beurtvaarder voor de terugreis naar Leeuwarden met onder andere garnalen van het Wad van de kotters WL8 en LO17, drie speciaalbieren van Kâld Kletske van Brouwerij Dockum en Wilhelmina pepermunt van Fortuyn.

Belangstellenden voor een tocht met de Stânfries X kunnen zich per email aanmelden via info@museumhavenleeuwarden.nl onder vermelding van Beurtvaart Dokkum.

De Admiraliteitsvlag wordt gehesen van Stânfries X.