Gemeente Leeuwarden negeert advies bij aanlegkwestie Burd bij Grou

Marrekrite heeft in oktober terecht een vergunning gekregen voor aanlegvoorzieningen op het zuidelijke puntje van de Burd bij Grou, vinden burgemeester en wethouders. Zij negeren hiermee een uitspraak van de bezwarencommissie.

De vereniging van eigenaren Suder Burd en enkele individuele personen maakten vorig jaar bezwaar tegen de vergunning. In hun ogen biedt deze toestemming onterecht de mogelijkheid om drie omstreden woonarken een plekje te bieden in het gebied. Hierover loopt al langer een felle strijd.

De bezwarencommissie oordeelde dit voorjaar dat de bezwaren terecht zijn. Burgemeester en wethouders leggen het advies echter terzijde, omdat het in hun ogen op verkeerde gronden is gebaseerd.