Horeca Straatkaatsen aan voet Oldehove | Fotoverslag

LEEUWARDEN - Het Horeca Straatkaatsen werd zaterdag 6 juli alweer voor de dertigste keer georganiseerd. Onder de voet van de Oldehove bonden 44 parturen met elkaar de strijd aan.

Het was genieten onder prima omstandigheden. Ook kwam er veel publiek, waaronder een flink aantal (bootjes)toeristen, even een kijkje nemen bij de kaatsarena.

De enige voorwaarde om mee te doen aan dit prachtige evenement is dat het partuur een horecagelegenheid dient te vertegenwoordigen. Zo mag iedereen - dame of heer - zich opgeven. Denk daarbij aan oud-kaatsers, voormalig pc-winnaars, lanenkaatsers en recreanten. Alle deelnemers komen vervolgens op één wedstrijdlijst. 

Hieronder de prijsverdeling van de parturen in de winnaarsronde 

1. Sisa Bouw                                   
Kevin Jaarsma,  Dylan Drent (Koning) en Kees van der Schoot

2. Sans Souci 2                               
Gerrit Groen, Jasper Boomsma en Erik Haitsma

3. Trefpunt 3                                   
Gerrit Meijer, Jan Jelle Jongsma en Peter Talsma

4. Friet van Piet Groningen             
Eibert Tigchelaar, IJje-Jan Teertstra en Steven de Bruin

5. Doarpshûs Yn'e Mande              
Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda

6. Het Graauwe Paard                     
Bauke van der Graaf, Hielke Luimstra en Jacob Tijmersma

Kijk voor meer informatie op de website: www.straatkaatsen.nl.