Kerkennacht 2019: 'Is dit ook kerk'

LEEUWARDEN - De Raad van Kerken in Leeuwarden organiseert op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni weer de kerkennacht. Het thema daarbij is: 'Is dit ook kerk'.

Tijdens de kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen uit Leeuwarden zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. De kerk heeft bij sommige mensen een stoffig imago. Maar dat is lang niet altijd terecht! Onder het motto 'Is dit ook kerk' stellen kerken zich open en laten ze een ongekende kant zien. Zo worden de bezoekers uitgedaagd hun beeld van de kerk bij te stellen.

Het programma is op vrijdag als volgt: 19.30 uur, Rooms Katholieke Dominicuskerk (Harlingerstraat); 20.30 uur, Pelikaankerk (Pelikaanstraat); 21.30 uur, Doopsgezinde vermaning (Wirdumerdijk).
Het programma op zaterdag: 19.00 uur, Lutherse kerk (Nieuwe Oosterstraat); 19.45 uur, Sint Bonifatiuskerk van de Sint Vitusparochie (Bonifatiusplein); 20.30 uur, Grote of Jacobijnerkerk (Jacobijnerkerkhof); 21.15 uur, Waalse kerk van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden (Grote Kerkstraat); 22.00 uur, het Aanloophuis van de kerken (Bagijnestraat 36).

Meer informatie op www.kerkennacht.nl