Asieldier van de week bij De Wissel | Mozes

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Mozes, een kat met een met liefde gevuld hart.

Met zijn hartje weet hij wonderen te verrichten bij elk mens, want het is moeilijk om hem niet te volgen in wat hij doet. Hij is dan ook op zoek naar mensen met zeeën vol tijd en aandacht. Met zijn al opgedane levenservaring is hij wereldwijs en hij trekt daarmee graag de wereld in om nieuwe landen te ontdekken. We verwachten ook dat hij nog enthousiast genoeg is om een muizenplaag of vliegenplaag te voorkomen. Mozes heeft niet zoveel geboden voor zijn nieuwe huis: veel aandacht, niet teveel drukte maar wel gezelligheid en buitenruimte om op pad te kunnen. 

Mocht u interesse hebben in Mozes of een van onze andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl. 

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.