Sportbar Qlubb feestelijk geopend in Reduzum

REDUZUM - Het bestuur van Qlubb, bestuur sportstichting, dorpsbelang Reduzum en enthousiaste jongeren uit het dorp hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opknappen van Qlubb. Het resultaat mag er zijn!

De voormalige jeugdsoos is omgetoverd tot een sportbar waar jeugd en sporters na een training of wedstrijd kunnen zitten en waar de jeugd haar activiteiten kan houden. Vrijdagavond 31 mei nam de jeugd de sleutel van hun nieuwe Qlubb-gebouw, bij het sportveld van Reduzum, in ontvangst. 

Qlubb
Reduzum kent al decennialang een jeugdsoos genaamd Qlubb. Door de invoering van de nieuwe alcoholwetgeving, Nixx 18, liep het aantal bezoekers terug. Het organiseren van activiteiten en het aantrekken van jeugd werd voor het bestuur steeds lastiger. Bij het aantreden van een nieuw bestuur van de sportstichting zijn de gesprekken gestart met het bestuur van Qlubb en dorpsbelang Reduzum over de toekomst van de ruimte en de activiteiten. Uit deze gesprekken is het idee ontstaan om de sportactiviteiten voor de jeugd en de overige jeugdactiviteiten te bundelen. Gemeente Leeuwarden heeft medewerking toegezegd in het overdragen van het recht van opstal van deze ruimte naar de sportstichting.

Voor en door het dorp
In het dorp stond een groep jongeren op die graag activiteiten en feesten voor de jeugd wilden organiseren. Onder begeleiding van mensen van de sportstichting en dorpsbelang Reduzum zijn deze jongeren hiermee aan de slag gegaan. Een prachtige doorstart met deze enthousiaste groep en een mooie samenwerking tussen sport en dorp.

Sponsoring
In totaal heeft de verbouwing van Qlubb €35.000,- gekost. Dit was niet mogelijk geweest zonder hulp van sponsoren. Zo hebben Rabobank Heerenveen Zuid-Oost, Tjerkefûns Reduzum, Mienskipsfûns van de gemeente Leeuwarden en doarpsbelang Reduzum financieel bijgedragen aan het realiseren van deze verbouwing.