CdK-penning voor boeiercommissie Statenjacht

LEEUWARDEN - De boeiercommissie van het Statenjacht heeft vandaag, maandag 20 mei, de CdK-penning ontvangen van commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok.

In de commissie zijn de Koninklijke zeilvereeniging Oostergoo en de middenstand vertegenwoordigd. Zij schonken 65 jaar geleden de boeier Friso aan het provinciebestuur, om te gebruiken in het belang van Fryslân en de Friese economie.

De CdK-penning is bedoeld voor personen of organisaties die zich inspannen voor Fryslân en een band hebben met de commissaris van de Koning. De uitreiking vond plaats op het Provinsjehûs, waar de heer Brok de commissie dankte voor haar inzet. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder anderen oud-commissarissen en oud-schippers.

De boeiercommissie maakt nog jaarlijks een vaartocht met het Statenjacht en adviseert dan over de staat van onderhoud. Het provinciebestuur gebruikt het 125 jaar oude schip al 65 jaar trouw in het belang van Fryslân.

Bij de uitreiking zong Elske DeWall het nieuwe Frisolied. Zaterdag zingt ze bij een vlootschouw ter ere van het jubileum van het Statenjacht in Grou (vanaf 15.00 uur). Daaraan voorafgaand is de ledenvergadering van Oostergoo en het Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen.