Passend Onderwijs Pluim voor Kindcentrum De Wielen

LEEUWARDEN - De leidsters van Kindcentrum De Wielen, gevestigd in de Leeuwarder wijk Camminghaburen, werden op woensdag 15 mei verrast met de Passend Onderwijs Pluim (POP).

Deze pluim wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kans die er geboden wordt aan hun kind om te leren en te groeien bij reguliere scholen, maar ook op bijvoorbeeld zwem-, dans-, of sportscholen, verenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of bij gastouders. Organisaties en mensen, die mogelijkheden zien en scheppen, worden op deze manier in het zonnetje gezet.

Waardering ouders
Fedde is een jongen van vier jaar en heeft het Syndroom van Down. Het is een vrolijk, eigengereid en leergierig mannetje! Hij gaat nu 2,5 jaar naar de kinderopvang en de speelleergroep van Kindcentrum de Wielen, wat valt onder Kinderopvang Friesland. De ouders van Fedde willen met deze POP hun waardering uitspreken voor de wijze waarop hun zoon wordt opgevangen. Vanaf het eerste gesprek hebben zij zich altijd welkom gevoeld, en nooit teveel. Er werd gekeken naar mogelijkheden en oplossingen en niet gedacht in problemen. Ze hebben zich altijd erg open gesteld en denken ook met de ouders mee. Een kind met Downsyndroom ontwikkeld zich anders als een kind zonder Down syndroom en dat vergt af en toe meer tijd, energie en ook zeker creativiteit. Fedde leert op een andere manier dan de meeste kinderen. Hij leert door te kijken en te luisteren naar de kinderen in zijn omgeving. Het leren (samen) spelen, het immiteren, het voor- en nadoen en kijken naar klasgenootjes is daardoor zeer waardevol.

Een inclusieve maatschappij begint daar waar een kind in de eigen wijk deel kan nemen aan lesprogramma’s en activiteiten, samen met de kinderen uit hun eigen buurt. Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht voor basis- en vervolgonderwijs, maar minstens zo belangrijk is de kinderopvang en de speelleergroep, want daar begint het. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

De ouders van Fedde vinden dat Kindcentrum de Wielen echt even in het zonnetje gezet mag worden om te laten zien wat deze mensen doen, hoe het werkt, dát het werkt en dat het ook echt gebeurt.