Voordracht nieuwe burgemeester van Leeuwarden is aanstaande

LEEUWARDEN - Wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Leeuwarden wordt aanstaande donderdag 16 mei bekendgemaakt.

Op 16 mei begint om 19.30 uur de vergadering van de gemeenteraad over de voordracht. Die is uiteraard geheim en besloten.  In deze bijeenkomst doet de vertrouwenscommissie de raad een voorstel voor de voordracht, waarna de raad en de vertrouwenscommissie hierover van gedachten kunnen wisselen. Vervolgens is  er een schriftelijke stemming.  Nadat de voorzitter van de stemcommissie de uitslag van de stemming aan de raad bekend heeft gemaakt, is duidelijk wie wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester.  Deze persoon wordt de opvolger van de huidige burgemeester Ferd J.M. Crone.