Kunstveiling ten bate van KiKa levert €900,- op

LEEUWARDEN - De overhandiging van de opbrengst van een kunstveiling, onlangs georganiseerd vanuit de oude Ambachtschool aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden, vond afgelopen week plaats.

Een bedrag van liefst negenhonderd euro werd geschonken aan KiKa. Het zal gebruikt worden voor meer onderzoek naar Kinder Kanker, om de overlevingskansen te verhogen. Nog steeds overlijdt er iedere drie dagen een kind in Nederland aan kanker.

Bij de informele overhandiging ontbrak Gea Koevoets (organisatie). Johan Visser en Tjeerd Landman namen de honneurs waar, waarbij KiKa-Ambassadeur Piet Boelens de gift onder dankzegging in ontvangst nam.