Boerderij Britsum gewaardeerd met Hendrik ten Hoevepries 2019

BRITSUM - De Hendrik ten Hoeve Pries van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd is dit jaar voor de verbouwde boerderij van de familie Van der Schaaf aan de Lieuwe Jellingastrjitte in Britsum.

Dit werd tijdens de ledenvergadering van Aed Levwerd op 17 april bekend gemaakt.

Deze ‘pleats’ is een mooi voorbeeld van restaureren met toevoeging van moderne architectonisch verantwoorde elementen. Meer specifiek: voorhuis en schuur zijn gerenoveerd/hersteld - het tussenlid (de ' hals ') is als een apart 'modern' element in glas en hout uitgevoerd. Andere toegevoegde elementen (grote glasopening in de schuur) zijn op dezelfde wijze behandeld. Een heldere benadering, waardoor het geheel een rustige en afgewogen indruk maakt. Niet alleen het pand is prachtig gerenoveerd en verbouwd, maar ook de omgeving is aangepakt, een soort totaal-concept, dat zeer geslaagd is.

De verbouwing van de boerderij was eind februari van dit jaar gereed en is uitgevoerd met familie en vrienden en met adviezen van een bouwkundig familielid en architect Anne Dorenbos uit Gytsjerk.

De jury heeft de boerderij in Britsum, aan de Lieuwe Jellingastrjitte, uit vijftien nominaties gekozen.

Ook nu weer werden alleen gebouwen aangemeld, die op dit moment in gebruik zijn als woning, maar eerder soms een heel andere functie hebben gehad, zoals: een kerk, een school, een winkel, een slachterij en een boerderij. De nominaties kwamen niet alleen uit de, maar ook uit de dorpen van de gemeente Leeuwarden.

Bij het selecteren viel het de jury op dat naast het zorgvuldig restaureren en detailleren, soms klakkeloos moderne zaken als zonnepanelen en -collectoren zijn toegevoegd, die afbreuk doen aan het beoogde resultaat.

Andere kanshebbers waren:

  • de voormalig Bakkersvakschool aan de Ruusbroecstraat 36 in Leeuwarden;
  • het woon- winkelpand aan de Eewal  82 en 82B  in Leeuwarden;
  • de oude slagerij aan de Greate Buorren 19 in Wirdum.

De Hendrik ten Hoevepries

De Hendrik ten Hoevepries is woensdagavond 17 april uitgereikt als onderdeel van de ledenvergadering van Aed Levwerd die plaats vond in de Kanselarij in Leeuwarden. Het is een prijs voor het in oude staat herstellen van particuliere woningen, gebouwen, objecten of onderdelen daarvan en bijbehorende tuinen of erven in de gemeente Leeuwarden. De prijs is genoemd naar de in 2009 overleden stadskenner Hendrik ten Hoeve.

De jury van de Hendrik ten Hoevepries bestaat uit: Peter Walon, voorzitter, Rein Hofstra en Piet Meerdink.