F-16 wapeninstructeursopleiding van start op vliegbasis Leeuwarden

LEEUWARDEN - Elf F-16 vliegers volgen in de periode van 29 april tot en met 14 november 2019 de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) op vliegbasis Leeuwarden.

Deze hoogwaardige training wordt georganiseerd door het 322 TACTES squadron, het kenniscentrum op het gebied van jachtvliegen. Aan het einde van deze training weten de studenten alles over de systemen, de wapens aan boord en de tactieken die gebruikt kunnen worden. Ze worden opgeleid tot specialist in het integreren van allerlei wapensystemen. Daarnaast worden ze optimaal voorbereid om de opgedane kennis over te dragen op collega’s en hun rol als tactisch leider thuis en op uitzending uit te voeren.

Deelnemers
Aan de FWIT nemen dit jaar F-16 vliegers uit drie landen deel: België, Nederland en Portugal. Deze landen maken allen deel uit van de European Participating Air Forces, kortweg EPAF. De zeven maanden durende opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens het theoretische deel wordt de al bestaande kennis over tactieken, sensoren en wapensystemen uitgebreid met aanvullende diepgaande systeem- en achtergrond kennis. Tijdens de praktijkfase ligt de nadruk op de ontwikkeling van instructie en technische vaardigheden tijdens luchtoperaties.

Pijlers FWIT 2019
De FWIT 2019 kenmerkt zich verder door enkele bijzonderheden. Zo zullen de studenten uitgedaagd worden om complexe missies te vliegen met meerdere types vliegtuigen. Hierbij zal de student als ‘Mission Commander’ in een leidinggevende rol optreden om een zo succesvol mogelijke oplossing te vinden voor tactische uitdagingen. Verder zal de focus meer dan ooit liggen op leiderschap. Waar voorheen de FWIT gefocust was op specifiek F-16 gerelateerde zaken worden de studenten nu opgeleid tot specialist in het integreren van meerdere wapensystemen en space om zodoende met een effectief team een missie te kunnen uitvoeren. Tevens wordt in de theoriefase veel aandacht besteed aan instructie technieken en psychologie om zodoende optimaal voorbereid te zijn op meerdere types studenten en situaties.

TWIC integratie
De Nederlandse C-130 Hercules transport eenheid van de vliegbasis Eindhoven en de Belgische C-130 Hercules transport eenheid van de vliegbasis Melsbroek hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot tactische eenheden. Tactische inzet betekent onder andere optreden in gebieden met vijandelijk dreiging. De Hercules kan hiervoor worden gebruikt. Tijdens de Transport Weapons Instructor Course (TWIC) leert de Hercules vlieger om andere wapensystemen te gebruiken om zijn inzetgebied toegankelijk te maken met behulp van vuursteun van bijvoorbeeld jachtvliegtuigen. De TWIC klas van 2019 loopt daarom op academisch en vliegtechnisch gebied een aantal periodes gezamenlijk op met de FWIT studenten om kennis en ervaringen te delen. De graduatie vindt ook gelijktijdig plaats.

Geluidshinder
Voor informatie over vliegbewegingen: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen. Voor het indienen van klachten: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast