Kunstwerk ‘Foar de Wyn’ in Grou onthuld

GROU - Wethouder Sjoerd Feitsma en Jikkie Piersma onthulden op zaterdagmorgen 13 april om het kunstwerk ‘Foar de Wyn’ in Grou.

Aanleiding

Van oudsher is Grou een watersportdorp met actieve inwoners. De bijna 6.000 Grousters zetten zich met hart en ziel in om hun dorp op de kaart te zetten. Samen met het Friese Merenproject en in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties is in Grou het project Gastvrij Grou bedacht.

In 2014 nam de gemeente Leeuwarden het stokje over waarbij in het nieuwe collegeprogramma middelen beschikbaar kwamen om te investeren in Grou om de kwaliteiten van het dorp verder te versterken. Samen met vertegenwoordigers verenigd in Grou Breed zijn vier onderwerpen naar voren gekomen die met voorrang aangepakt werden en is in totaal 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit waren: Rode Loper, Gastvrij Grou, Herinrichting Halbertsma’s plein en renovatie Wilhelminapark. Het programma liep van 2015 tot 2018.

De doop van het kunstwerk is de officiële afsluiting van deze periode maar zeker niet het einde van de werkzaamheden en investeringen in het dorp.

Rode Loper

De Rode Loper is één van de deelprojecten van Gastvrij Grou, met als taak de kwaliteit, herkenbaarheid en entree van Grou te verbeteren. Gerealiseerde projecten door de Rode Loper in de afgelopen jaren zijn onder meer:

  • mobiel logo XXL logo Grou;
  • bloembaskets in winkelstraat, havenfront en Halberstma’s plein;
  • vlaggenmasten langs Stattionsstraat (nog uitvoeren)
  • nieuwe beplanting voor Triton terrein
  • toeristische bewegwijzering;
  • led infoscherm entrée Grou ter vervanging van bord;
  • fietsenrekken bij het Marrit Bouwmeester Zeilcentrum;
  • stickers op schermen A32;
  • kunstwerk rotonde.

Afsluitend project van de Rode Loper was het realiseren van een sterk beeldmerk/kunstwerk voor Grou op de rotonde. Dit laatste heeft geresulteerd in het kunstwerk:  'Foar de wyn', gemaakt van cortenstaal.

‘Foar de Wyn’

Het kunstwerk is gemaakt naar ontwerp van een houten beeld van zeilschoolhouder/jeugdherbergvader en beeldend kunstenaar ‘Heit’  Pieter Piersma uit Heeg (1916-1993). Hij heeft het beeld gemaakt van afvalhout afkomstig van de spanten van de nieuwbouw van het Friese Jacht “Eark”.  Deze werd gebouwd in 1975 op de toenmalige werf voor Ronde- en Platbodemjachten van zijn zoon Pier Piersma in Heeg. ‘Heit’ Piersma had daar na zijn pensionering een atelierruimte, waar hij dagelijks te vinden was. Naast beeldhouwen, verfraaide hij  vele ronde- en platbodemjachten op de werf met zijn houtsnijwerk.

Het kunstwerk op de rotonde doet zijn naam eer aan: ‘Foar de wyn’. Een passend thema bij binnenkomst van watersportdorp Grou: een gestileerd zeiljacht, voor de wind en onder vol tuig. Het kunstwerk in Grou is gerealiseerd door de ‘Mannen van Staal’ uit Leeuwarden.