Feestelijke herdoop van beurtschip Grouw

EARNEWALD – Met het halverwege hijsen van de fok is vrijdagmiddag bij het skûtsjemuseum in Earnewȃld symbolisch het gerestaureerde beurtschip Grouw herdoopt en weer in gebruik genomen.

Wethouder Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en Harjan Bruining (Achtkarspelen) waren hierbij aanwezig. Zij mochten enkele lasdiploma’s uitreiken die aan dit reïntegratie- en leerproject van beide gemeenten zijn verbonden.

Werkervaringsproject

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn in november 2015 samen met het lokale bedrijfsleven het werkervaringsproject gestart. Een team van werkzoekenden heeft het beurtschip weer in de oude luister teruggebracht. Begin 2011 is het schip gekocht door de stichting ‘Dorp Grouw’. De stichting is bijzonder blij met het resultaat waarmee een prachtig scheepje is behouden voor Fryslân.

De restauratie van het uit 1910 daterende beurtschip vond grotendeels plaats bij Wadro in Drogeham. Het betreft het laatst overgebleven zeilende schip dat voor beurtdiensten op Leeuwarden en Sneek voer. Het zal nu voor de betaalde recreatievaart dienst doen. Als beurtschip heeft het overigens maar een kleine twintig jaar dienst gedaan. Na met een aparte voorsteven omgebouwd te zijn tot viskotter heeft de familie Aldert Frik te Zoutkamp als laatste eigenaar het ingezet voor de garnalenvisserij.

Smalt

Bij het restaureren is deels gebruik gemaakt van aloude technieken, zoals het zagen van het hout voor de 3.60 meter lange zwaarden met een ruim drie eeuwen oude houtzaagmolen. Bijzonder is ook de huidige kleurstelling van de roeropbouw en van dat deel van de mastkoker dat onder de luiken schuil gaat. Hiervoor is smaltblauw aangewend. Kleuradviseur en schilder Theunis van der Meer uit Terherne kon voor de advisering hierover terugvallen op het bedrijfsarchief van zijn familie. Zijn overgrootvader legde als schilder hiervoor eind negentiende eeuw de basis.

Voor het restauratieproject gold als hoofddoel het opdoen van werkervaring als opstap naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Het stichtingsbestuur dat zich beijvert voor het in stand houden van dit beurtschip onder zeil bestaat uit Harry Amsterdam als voorzitter, Ton Brundel als penningmeester, Jelle Talsma als secretaris, Berend Mink als lid en Jelmer Kuipers als adviseur. Harry Amsterdam zijn grootvader is vanaf 1923 als beurtschipper eigenaar van ‘Grouw’ geweest.

Foto’s: Jelle Raap