Burgemeester Crone wil in gesprek met uitbaters Gouden Pilsje

LEEUWARDEN - De rechter heeft op 10 april een voorlopig oordeel geveld over het besluit van burgemeester Ferd Crone om café het Gouden Pilsje voor een maand te sluiten. Aanleiding voor de sluiting waren ernstige ordeverstoringen in en rond het café op 27 januari 2019.

De rechter heeft besloten de door het Gouden Pilsje gevraagde voorlopige voorziening toe te wijzen.

Ferd Crone: ,,Ik respecteer het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter, en wil nu het gesprek met de exploitanten aan gaan over maatregelen om toekomstige verstoringen van de openbare orde te voorkomen. De situatie in januari was zeer ernstig, daarom heeft de rechtbank ook geoordeeld dat ik bevoegd was om het café te sluiten. De voorlopige voorziening is toegewezen omdat er te veel tijd zat tussen het moment van overtreding en het daadwerkelijke besluit. Een volgende keer zal ik dus sneller tot sluiting (moeten) overgaan."

Het besluit tot tijdelijke sluiting van het Gouden Pilsje is volgens het handhavingsarrangement van de gemeente Leeuwarden. Binnen een jaar zijn er twee overtredingen geweest in de categorie verstoring openbare orde en veiligheid, waardoor volgens het handhavingsarrangement een sluiting voor een maand kan worden opgelegd. Daarnaast zijn er sinds 2015 verschillende waarschuwingsbrieven, een last onder dwangsom een boeterapport verzonden aan de exploitanten en  hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden om overlast te verminderen. Deze zaken ‘telden’ niet mee voor deze sluiting, omdat het hier ging om overtredingen van een andere categorie binnen het handhavingsarrangement. De rechter heeft dit  daarom niet meegewogen.

Ferd Crone: ,,Het moet duidelijk zijn voor Het Gouden Pilsje en alle andere horecabedrijven in Leeuwarden dat openbare ordeverstoringen niet worden getolereerd en dat ik hiertegen zal optreden. Ik wil dan ook in gesprek met de exploitanten om goede afspraken te maken om nieuwe overtredingen te voorkomen. Bij voldoende vertrouwen zal ik het besluit tot sluiting intrekken en omzetten naar een waarschuwing."