Rommelmarkt Doarpstún Snakkerbuorren

SNAKKERBUREN - De vrijwilligers van Doarpstún Snakkerbuorren organiseren op zaterdag 13 april van 10.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt op de Doarpstún. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de oude kas (foto).

Deze oude druivenkas uit 1920 is een gemeentelijk monument. De kas was in slechte staat en ondertussen is men reeds begonnen met de restauratie. De helft van de kosten wordt gesubsidieerd, maar de andere helft moet de Doarpstún zelf bijeenbrengen.

Voor de rommelmarkt zijn veel boeken, kleding, keukenspullen, speelgoed, bloempotten, vazen, elektrische apparaten, etc. ingebracht. Om 14.00 uur worden dan nog bijzondere spullen geveild. Opvallend is ook de enorme collectie van duizend-en-één olifanten die te koop is. Deze zijn afkomstig van een mevrouw die in de jaren zeventig in Snakkerburen woonde en toen begonnen is met haar verzameling. Daarnaast worden op deze dag ook stekjes van kamerplanten te koop aangeboden.

De Doarpstún Snakkerbuorren is een vrijwilligersproject waar op biologische wijze groente en fruit gekweekt wordt. Op www.dedoarpstun.nl vindt u onder ‘historie’ een uitgebreidere beschrijving.