T.V. Trynwâlden realiseert nieuwe tennisbanen in Oentsjerk

OENTSJERK - Tennisvereniging Trynwâlden heeft de afgelopen winterperiode nieuwe banen aan laten leggen. Tegelijkertijd zijn er verduurzamende maatregelen getroffen door de verlichting te vervangen door LED verlichting en het aanbrengen van zonnepanelen; bovendien hoeven de banen niet meer met kraanwater besproeid te worden.

Dit  project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onder andere de Van der Meer Boerema Stichting, het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân en  een bijdrage verkregen uit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost. 

De oude banen van de tennisvereniging waren afgekeurd en door de steun van al deze partijen en zeker ook van haar eigen leden, heeft de vereniging deze vernieuwingen kunnen realiseren. ,,Wij zijn erg blij met de steun die we gekregen hebben”, aldus Bram Smit, voorzitter van Tennisvereniging  Trynwâlden. ,,Het voortbestaan van de vereniging is hiermee geborgd en het speelplezier voor de leden vergroot."

Om de oplevering te vieren heeft de vereniging haar leden en alle betrokkenen uitgenodigd voor de feestelijke opening op vrijdag 12 april aanstaande. Het oudste tennislid (87 jaar) gaat de openingspartij spelen tegen het jongste tennislid (zes jaar). Het motto van Tennisvereniging Trynwâlden luidt dan ook: tennis voor jong en oud!

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze mooie sport op de prachtige nieuwe banen, biedt Tennisvereniging Trynwâlden geïnteresseerde inwoners van de Trynwâlden een gratis uur tennis aan. Men kan zich hiervoor opgeven via secretaris@tvtrynwalden.nl