Stileven | Dat hele incassocircus kost meer

Regio

Iemand kan een boete niet betalen. Hoe reageert de overheid dan? Met hogere boetes en deurwaarders.

Volstrekt onlogisch, want als iemand geen geld heeft voor een lage boete, dan kan hij een hogere boete zeker niet betalen. Het probleem wordt alleen maar groter. Het enige voordeel: incassobureaus en ook deurwaarders hebben werk.

Dan de Denen. De Deense regering heeft de schulden van een half miljoen burgers kwijtgescholden. Kosten: 777 miljoen, maar de regering bespáárt geld, want dat hele incassocircus kost meer. Het gaat om schulden van zo'n 1500 euro, voor sommigen een maandloon. Het systeem heeft vast ook nadelen, maar niet voor die half miljoen Denen. Die kunnen nu opgelucht ademhalen en het nieuwe jaar vrij beginnen.

Ik heb geen schulden, maar ooit leende ik geld van een vriend. Ik wilde hem rente betalen. ,,No way”, zei hij. Dan gaat het niet door, zei ik. Om die reden is hij waarschijnlijk later geen deurwaarder geworden.


Auteur

Redactie