Kerstliturgie 'Hoe sille wy fan frede sjonge?' in Britsum

Britsum

Het kerkkoor van de Protestantse Gemeente Britsum – Koarnjum – Jelsum heeft, onder leiding van dirigente Lies Dijkstra, de kerstliturgie 'Hoe sille wy fan frede sjonge?' voorbereid.

De liturgie is een aantal jaren geleden geschreven en samengesteld door Eppie Dam.

Er is een afwisseling van liederen en gesproken teksten, die met elkaar een eenheid vormen. Het koor wordt voor de gelegenheid ondersteund door een paar extra stemmen en twee fluitistes. Lena Steert verzorgt de piano-begeleiding. Er zijn compleet nieuwe liederen, en liederen op bekende melodieën, waarbij de gemeente mee kan zingen. Liederen waarin gevraagd wordt om dromen die troosten, liederen over de schepping en over bevrijding, over vrede en licht. En de vraag: hoe sille wy fan frede sjonge? is de rode draad van één van de twee sprekers die aan het woord komen – een kritische stem bij de boodschap van vrede. De andere stem antwoordt met citaten uit Oude en Nieuwe Testament, waardoor een spannend spel ontstaat tussen vraag en antwoord, scepsis en hoop. Komen de twee stemmen nader tot elkaar?

Het wordt een bijzondere dienst. Van harte aanbevolen voor iedereen die van zingen en mooie (Friese) teksten houdt, voor iedereen die kritisch is, voor iedereen die uitziet naar vrede en voor ieder ander die nieuwsgierig is naar deze bijzondere uitvoering.

De kerstliturgie vind op zondag 9 december, om 9.30 uur, plaats in de Hoekstien (Stedpaed 23, Britsum). De entree is gratis!


Auteur

Redactie