Johan de Haan houdt lezing ‘Gedroomd verleden, Dekema State als levend erfgoed’

Jelsum

De Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State organiseert op donderdag 22 november de derde Dekema Lezing in de kerk van Jelsum. Spreker is Johan de Haan, hoofdconservator van Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn.

De lezing heeft als motto: ‘Gedroomd verleden, Dekema State als levend erfgoed’.

,,Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land", zo zei Koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede. Daarmee verwoordde hij de gedachte dat erfgoed ons laat zien wie ‘we’ zijn. Maar erfgoed, zeker als het om gebouwen gaat, verandert voortdurend. Als het niet wordt gesloopt dan verandert het gebruik, wordt het aangepast, gerenoveerd en gerestaureerd. De spiegel die we ons zelf voorhouden, ondergaat dus telkens gedaanteverwisselingen. Daardoor veranderen ook onze opvattingen over ‘waar’ we vandaan komen, over onze identiteit en wat we daarvan belangrijk vinden.

De wijze waarop Dekema State in Jelsum in de afgelopen eeuw is bewoond en gebruikt, laat dit alles op perfecte wijze zien. De ontwikkeling van buitenplaats naar museum vond niet als vanzelf plaats. Door alle veranderingen in gebruik en eigendom is Dekema bij uitstek als ‘levend erfgoed’ te beschouwen: in zijn lange geschiedenis weerspiegelde het huis verschillende opvattingen over wat de moeite van het gebruiken, behouden en tonen waard is. Door een beschouwing van de veranderingen van met name het interieur van de state in de afgelopen eeuw beoogt de spreker de denkbeelden over erfgoed in de afgelopen eeuw te illustreren.

De lezing begint om 19.30 uur. Als toegang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden via e-mail:  info@dekemastate.nl, of telefoon: 058 – 257 00 20


Auteur

Redactie