CDA wil geen demonstraties bij intocht Sinterklaas in Leeuwarden

Leeuwarden

Het CDA las in verschillende media over de aankondiging van de groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) om te willen demonstreren in de Prinsentuin te Leeuwarden.

Alhoewel de vergunning hiervoor nog niet is aangevraagd geeft de actiegroep reeds aan te willen demonstreren op het zelfde punt als waar de Goedheiligman aankomt, te weten de Prinsentuin. Het CDA acht dit zeer onwenselijk.

Het recht op demonstreren is een groot goed en ook KOZP moet van dit grondrecht gebruik kunnen maken. ,,Het kan in de beleving van het CDA echter niet zo zijn dat het kinderfeest wordt verstoord door ongeregeldheden zoals we dat elders in het land hebben gezien bij een intocht”, aldus fractievoorzitter Sytse Brouwer. ,,Het CDA is dan ook van mening dat deze demonstratie op een andere plek dan de Prinsentuin georganiseerd dient te worden.”

Het CDA is een gezinspartij, vanuit dat oogpunt hebben zij bezwaar tegen welke demonstratie dan ook tussen ouders die samen met hun kinderen het gezinsfeest van het jaar vieren. Het tweede bezwaar van het CDA is dat er grote kans is op ongeregeldheden bij dergelijke demonstraties. Dit was onder andere te zien in Rotterdam, Maassluis en Grou.

Het CDA heeft om bovenstaande redenen vragen gesteld aan het college. Om hiermee te voorkomen dat er demonstraties bij en tussen de intocht gehouden worden.

De termijn die geldt voor de beantwoording zou echter te lang duren, gelet op het feit dat de intocht zaterdag 17 november al is. Daarom hoopt het CDA op een spoedige reactie. Het college verwacht pas te kunnen reageren zodra er een officiële aankondiging van de actiegroep binnen is.


Auteur

Redactie